TÜV NORD

Wdrożony system umożliwia nam pełną kontrolę całego środowiska: drukowania, kopiowania oraz skanowania.

System realizuje funkcje: autoryzacji na urządzeniach za pomocą karty, wydruk podążający oraz pełne raportowanie.

Oprogramowanie spełnia nasze wymagania i oczekiwania.

Przedmiot zamówienia został wykonany należycie i na wysokim poziomie.

top