DocuProfessional – EZD RP

DocuProfessional EZD RP – moduł skanowania do systemu EZD RP

EZD RP

System EZD RP jest to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. EZD RP jest projektem rządowym i oferowanym bezpłatnie dla polskiej administracji. Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2026 roku, wszystkie urzędy i jednostki podległe będą zobligowane do wprowadzenia systemu EZD.

Opis integracji

System DocuProfessional to modułowym systemem zarządzania wydrukiem, kopią oraz przepływem prac skanowania. System oferuje zarządzanie użytkownikami, urządzeniami oraz uprawnieniami i dostępem do poszczególnych funkcji. Dzięki centralnemu zarządzaniu z poziomu panelu administracyjnego klient ma pełen wgląd w całe środowisko wydruku oraz skanowania. Daje to pełne bezpieczeństwo oraz redukcję kosztów wydruku i optymalizację przepływu wydruku, kopii oraz skanowania.

System składa się z następujących modułów: autoryzacja, wydruk podążający, raportowanie, skanowanie, OCR, kody kreskowe, EZD RP.  

Jednym z modułów jest DocuProfessional EZD RP, który pozwala na skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu EZD RP firmy NASK.

Skanowanie odbywa bezpośrednio z urządzeń wielofunkcyjnych bądź skanerów. Cała obsługa wykonywana jest na panelu urządzenia a dokumenty są automatycznie zapisane we właściwych miejscach systemu EZD RP.

Aplikacja DocuScan EZD RP na urządzeniu wielofunkcyjnym (przykład Xerox B415)

Rodzaje przepływu skanowania pod EZD RP:

Istnieje możliwość ustawienia następujących przepływów skanowania do systemu EZD RP:

Kancelaria – pozwala na skanowanie przesyłki wpływającej przez Kancelarię/Sekretariat przy użyciu kodu kreskowego. Kod kreskowy jest generowany przez pracownika w systemie EZD RP: Kancelaria -> Rejestracja korespondencji. Po wygenerowaniu kodu i naklejeniu go na przesyłkę (lub załączeniu jako stronę przewodnią) wystarczy zeskanować przesyłkę aby trafiła do zawartości przesyłki w trakcie rejestracji (Kancelaria -> W trakcie rejestracji).

Dodaj nowe pismo – pozwala na dodanie pisma do zalogowanego użytkownika. Pismo znajdzie się w Biurko -> W toku -> Pisma. Dodatkowe ustawienia pozwalają na skonfigurowanie domyślnego tytułu (wartość można zmienić przed skanowaniem) oraz czy pismo powinno być zarejestrowane w RPW.

Dodaj do pisma – pozwala na wyszukanie pisma po numerze RPW i dodanie do niego skanu.

Dodaj do sprawy – pozawala na wyszukanie sprawy po znaku sprawy i dodanie skanu jako nowe pismo bezpośrednio do sprawy. Dodatkowe ustawienie pozwala na skonfigurowanie domyślnego tytułu.

Dodatkową funkcjonalnością do system jest możliwość OCR-owania dokumentów do formatów: Word, Excel, PowerPoint, pdf przeszukiwalny, txt, csv.

Moduł oferuje również szablon EZD RP Folder pozwalający na odczytywanie zeskanowanych przesyłek wpływających z dowolnych urządzeń skanujących z funkcją skanowania do zasobu sieciowego. Funkcja ta pozwala na skanowanie do EZD RP  przez kody kreskowe (Kancelaria).

Panel urządzenia skanującego – szablony skanowania aplikacji DocuScan EZD RP (przykład Xerox B415)

System posiada następujące funkcjonalności:

 • proste i wydajne skanowanie bezpośrednio do systemu EZD RP
 • możliwość ustawienia różnych przepływów skanowania do EZD RP
 • centralne zarządzanie szablonami skanowania do EZD RP z pozycji jednego panelu administracyjnego
 • możliwość podłączenia urządzeń skanujących z oddziałów do centrali
 • użytkownik po zalogowaniu ma dostęp do swoich szablonów skanowania
 • skanowanie z funkcją budowanie pracy (dokumenty z podajnika i szyby mogą być łączone do jednego pliku)
 • możliwość naniesienia stempla na zeskanowany dokument (kto skanował, data i godzina, numer RPW, numer spraw, itp.)
 • możliwość OCR-owania dokumentów i zapis do formatów: Word, Excel, … bezpośrednio do EZD RP
 • łatwa administracja przepływem skanowani, która odbywa się przez panel administracyjny
 • pełna rejestracja skanowania
 • możliwość autoryzacji do urządzenia za pomocą: karty, PIN-u, login i hasło z AD
 • integracja użytkowników z AD klienta
 • powiązanie użytkowników systemu z użytkownikami systemu EZD RP
 • łatwa konfiguracja systemu w środowisku klienta
 • status urządzeń podłączonych do systemu
 • zarządzanie uprawnieniami do szablonów
 • nadawanie uprawnień do zmiany parametrów skanowania na urządzeniu dla użytkowników

                Panel administracyjny DocuProfessional

      Konfiguracja szablonów skanowania

     Zarządzanie urządzeniami

Urządzenia Xerox, Avision oraz Epson są kompatybilne z DocuProfessional EZD RP, które pozwalają na lepsze zarządzanie skanowanie pod system EZD RP.

Lista urządzeń kompatybilna z modułem EZD RP

XEROX A4:

Versalink: B415, C415, B405, C405, B605, B615, C505, C605

WorkCentre 3655, 6655

XEROX A3:

Versalink B70XX/C70XX; B71XX/C71XX

Altalink B80XX / C80XX / B81XX / C81XX

WorkCentre 7220/25; 58xx, 59xx; 78xx, 79xx

Skaner A4 Avision AN335MED

EPSON A4:

WORKFORCE ENTERPRISE AM-C550
WORKFORCE ENTERPRISE AM-C400
WORKFORCE PRO WF-M5799DWF
WORKFORCE PRO WF-M5899DWF

EPSON A3:

WORKFORCE PRO WF-C579RDWF
WORKFORCE PRO WF-C879RDWF
WORKFORCE PRO WF-C878RDWF
WORKFORCE PRO EM-C800RDWF

WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20750 D4TW
WORKFORCE ENTERPRISE WF-C21000 D4TW
WORKFORCE ENTERPRISE AM-C5000
WORKFORCE ENTERPRISE AM-C4000
WORKFORCE ENTERPRISE WF-M21000 D4TW 220
WORKFORCE ENTERPRISE AM-C6000

Chcesz uzyskać więcej informacji to skontaktuj się z nami:

email: biuro@docupartner.pl

tel: 661 484 534

top